Ծառայություններ

ՑԱՆՑԱՅԻՆ ԵՎ ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Համակարգչային և հեռախոսային ցանցերի կառուցում (ակտիվ և պասիվ)

Համակարգչային և հեռախոսային ցանցերն ապահովում են տեղեկատվության անխափան փոխանցում. դա է տեղական ցանցի հիմքը: Ցանցերի տեղադրումը թույլ է տալիս համատեղել մեկ շենքի բոլոր ցանցային տեղեկատվական ծառայությունները:

Որպես կանոն, հեռահաղորդակցման լայնածավալ կառուցվածքի ստեղծման խնդիրները լուծելու ժամանակ հաճախորդը պետք է միանգամից գործ ունենա մի քանի կազմակերպությունների հետ, որոնցից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է որոշակի կայքի կամ աշխատանքի որոշակի փուլի համար՝ նախագծի մշակում, կաբելային ենթակառուցվածքների տեղադրում, սարքավորումների մատակարարում, համակարգչային ծրագրերի տեղադրում և այլն:

Մելինեթ ընկերությունը հոգում է այդ բոլոր խնդիրների մասին:

Մելինեթ ընկերության կողմից համակարգչային և հեռախոսային ցանցերի կառուցման մաս կազմող աշխատանքների շրջանակը ներառում է.

1. Ծրագրի մշակում՝

 • մասնագետի այց հաստատություն՝ աշխատանքի շրջանակը որոշելու նպատակով,

 • աշխատատեղերի դասավորության, ակտիվ ցանցային սարքավորումների տեղադրման վայրերի որոշում

 • պասիվ և ակտիվ սարքավորումների ընտրություն,

 • նախագծի բյուջեի կազմում

 • Հաճախորդի համար նախնական ցանցային նախագծի պատրաստում՝ գնահատելու առաջադրանքներն ու ներդրումները:

2. Մալուխային համակարգի և ակտիվ ցանցային սարքավորումների պասիվ բաղադրիչների մատակարարում

3. Ցանցի տեղադրում

 • կաբելային ալիքների տեղադրում,

 • կաբելային համակարգի տեղադրում,

 • տեղեկատվական վարդակների տեղադրում, հաղորդակցային պանելների տեղադրում, պորտերի նշում

 • ակտիվ ցանցային սարքավորումների տեղադրում:

4. Թեսթավորում և թղթաբանության պատրաստում

 • ցանցի փորձարկում ՝ ստանդարտներին համապատասխանելու համար,

 • ցանցի համար տեխնիկական (գործարկելիք) փաստաթղթերի պատրաստում:

Գրասենյակային աշխատանքի հաջողությունը կախված կլինի նրանից, թե որքան  որակյալ և գրագետ է նախագիծն արված: Կարևոր գործոն է տեղադրման ֆունկցիոնալությունը: Կառուցվածքային համակարգը հնարավորություն է տալիս համատեղել մի քանի ծառայություններ ՝ հեռախոսներ, համակարգիչներ, անվտանգության և հակահրդեհային սարքավորումներ: