Ծառայություններ

ՑԱՆՑԱՅԻՆ ԵՎ ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Կապի տարաբնույթ ցանցերի տեղակայում

Մեր ընկերությունը իրականացնում է օպտիկամանրաթելային հաղորդակցման գծերի տեղադրման և սպասարկման հետ կապված հետևյալ աշխատանքները.

1. Մեկ ռեժիմով և բազմամոդերով օպտիկամանրաթելային մալուխի տեղադրում:

2. Օպտիկամանրաթելային մալուխի դադարեցում տարբեր միակցիչներով:

3. Անջատիչ սարքավորումների տեղադրում:

4. Աշխատանքների ընթացքում առաջացող անսարքությունների որոնում և վերացում:

5. Համակարգչային ցանցերի և տվյալների գծերի նախագծում` օպտիկամանրաթելային հատվածներով:

6. Ամբողջական նախագծման թղթաբանության կազմումը: