Ծառայություններ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Անվտանգության ազդանշանային համակարգերի տեղադրում

 Ազդանշանային ժամանակակից համակարգերը օգտագործվում են բնակելի և ոչ բնակելի տարածքների, բաց տարածությունների, արդյունաբերական և մշակութային օբյեկտների պաշտպանության համար: Դրանք նախագծված են  հետևյալ հիմնական գործառույթները կատարելու համար.

  • պաշտպանված տարածք անօրինական ներխուժումների հայտնաբերումը կամ ֆորս մաժորային իրավիճակների մասին փաստերի հայնտաբերումը , ինչպիսիք են ջրհեղեղները, երկրաշարժերը, գազի արտահոսքը և այլն;

  • մուտքային ազդասարքերի ավտոմատ մշակում և տեղեկատվական հաղորդագրությունների ուղարկում շենքի սեփականատիրոջը (անվտանգության համակարգի կառավարչին, անվտանգության աշխատակիցներին և այլն) հաղորդակցման տարբեր ուղիներով.

  • հսկիչ հրամանների ստեղծում՝ հաստատությունում տեղակայված տարբեր հրավառիչների միացման կամ ակտիվացման համար: